පරීක්ෂණවලින් පොල්තෙල් නියැදි 109ක විෂ නැති බවට තහවුරු වෙයි

අලෙවියට තබා ඇති පොල්තෙල් සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ පරීක්ෂණවලදී නියැදි 109ක ඇෆ්ලටොක්සීන් නමැති විෂ රසායනිකය නැති බව තහවුරු වී තිබේ. දිස්ත්‍රික්ක 25ම ආවරණය වන පරිදි නියැදි 125ක් ලබාගත් අතර එම නියැඳි පරීක්ෂණ සඳහා පොල් පර්යේෂණ අංශය වෙත යොමු කරනු ලැබිණි. එම සාම්පලවලින් ලැබී ඇති පරීක්ෂණ වාර්තා 109ක් ඇෆලටොක්සීන් නමැති විෂ රසායනිකය අන්තර්ගත නොවන බව තහවුරු වී ඇති බව රාජ්‍ය ඇමැති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා සඳහන් කළේය. ආනයනය කරන ලද පොල්තෙල් සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ අර්බුදකාරී වාතාවරණය හමුවේ වෙළෙඳපොළේ අලෙවියට තබා ඇති පොල්තෙල් සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික අධිකාරිය විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබිණි.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment