ඇමතිතුමිය හැන්දකින් බිව්වා කියලා මං දන්නෑ – මාත්‍රාව වැරදෙන්න ඇති – ධම්මික දැන් කියන කතාව

තමන් විසින් නියම කරන ලද මාත්‍රාව අනුව හරියටම ඖෂධය භාවිත කලේ නම් පවිත්‍රා ඇමතිනියට වෛරසය ආසාදන නොවන බවත් ඇය විසින් භාවිතා කළ ආකාරය වැරදෙන්නට ඇතැයි ධම්මික බණ්ඩාර පවසයි.

නියමානුකූල පිළිවෙතට මෙම  ෂධය පානය කළ අය මෙතෙක් වෛරසය ආසාදන වී නැති බවද ඔහු පැවසීය.

තමන් සෞඛ්‍ය ඇමතිනියට ඖෂධ ගෙනිහින් දුන් බවත් එම අවස්ථාවේ හැන්දකින් එය පානය කළද පසුව කෙසේ භාවිත කලේ දැයි තමන් නොදන්නා බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

සෞඛ්‍ය ඇමතිනී පවිත‍්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් පසු ඒ පිළිබඳව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පල කර ගෙන ඔහු මේ බව කීය.

Related posts

Leave a Comment