පිළිකාකාරක සහිත පොල්තෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 105ක් ප්‍රතිනැව් ගත කිරීම අරඹයි

කටාන රිෆයිරීස් නම් පුද්ගලික සමාගම විසින් මෙරටට ගෙන්වූ පිළිකාකාරක සහිත පොල්තෙල්  මෙට්‍රික් ටොන් 105ක් අඩංගු කන්ටේනර් හයක් ප්‍රති අපනයනය කිරීම සඳහා නැව් ගත කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇත.

Related posts

Leave a Comment