සිවිල් ක්‍රියාකාරි අසේල සම්පත් පොලිස් අත්අඩංගුවට

සිවිල් ක්‍රියාකරිකයකු වන අසේල සම්පත් මහතා පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්ව තිබෙනවා.

පැරණි නඩුවක වරෙන්තුවක් සඳහා රූබන් වීදිය පොලිසිය ඔහුව අත්අඩංගුවට ගැනීමට පැමිණි බව අත්අඩංගුවට පත්වන මොහොතේ සමාජ මාධ්‍යයට වීඩියෝවක් නිකුත් කරමින් කියා සිටිනවා.

මහජනයාගේ පාරිභෝගික අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නිසා ඔහුට මෙලෙස සිදුවන බව වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා පවසනවා.

Related posts

Leave a Comment