ඇත්ත වශයෙන්ම මේක වෙනම රටක් – කිරිඇල්ල වරාය නගරය ගැන කියන කතාව

කොළඹ වරාය නගරය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ලබාදෙන්නැයි විපක්‍ෂයේ ප‍්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ඉල්ලයි.

‘වරාය නගරය පිළිබඳව විපක්‍ෂය වශයෙන් අපි විවාදයක් ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම වෙනම රටක් මේක. එක රටක් එක නිතියක් කිව්වාට මේක එක රටේ නිති දෙකක්. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි විවාදයක් ඉල්ලා සිටිනවා’ යයිද ඔහු පැවසීය.

Related posts

Leave a Comment