ඉතාලිය ජොන්සන් එන්නත බෙදාහැරීම අත්හිටුවයි

ඊයේ (14දා) එක්සත් ජනපදය ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් කොවිඩ්-19 මර්දන එන්නත භාවිතය අත්හිටුවීමෙන් පසුව, එම තීරණයට එලැඹි රටක් ලෙස ඉතාලියද ජොන්සන් එන්නත් මාත්‍රා 184,000ක් භාවිතය අත්හිටුවා ඇති බව නිවේදනය කළේය. එක්සත් ජනපදයෙන් නැව්ගත කරන ලද මෙම එන්නත් තොගය පෙරේදා (13දා) ඉතාලිය වෙත ළඟාවී තිබූ නමුත්, දැනට එය ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන වෙත බෙදා නොදෙන බව ඉතාලියේ කොවිඩ්-19 විශේෂ කොමසාරිස් කාර්යාලය පවසයි. එන්නත ලැබීමෙන් පසු පුද්ගලයන් තුළ දුර්ලභ හා දරුණු රුධිර කැටි ගැසීමක් වාර්තා වී ඇති අවස්ථා 6ක් සම්බන්ධ දත්ත සමාලෝචනය කරමින් සිටින බව එක්සත් ජනපදයේ රෝග පාලනය හා වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථාන සහ එක්සත් ජනපද ආහාර හා ඖෂධ පරිපාලනය කියා සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment