රුපියල් 5000 බෙදීම යළිත් අද සිට

අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය වෙනුවෙන් සමෘද්ධිලාභීන් සහ අඩු ආදායම්ලාභින් සඳහා රුපියල් 5,000 දීමනාව ලබාදීමේ කටයුතු අද (15) සිට යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් බන්දුල තිලකසිරි මහතා පැවසුවේ අලුත් අවුරුද්ද යෙදී තිබු ඊයේ (14) දිනයේ පමණක් රුපියල් 5,000 දීමනාව ලබාදීමේ කටයුතු තාවකාලිකව නතර කළ බවය.

කෙසේවෙතත් අදාළ දීමනාව ලබානොගත් පුද්ගලයින් සඳහා අද සිට යළි එම දීමනාව ලබාදෙන බව ඔහු සඳහන් කළේය.

මේ වනවිට 18 ලක්ෂයකට ආසන්න පවුල් සංඛ්‍යාවක් සඳහා රුපියල් 5,000 දීමනාව ලබාදී දී තිබේ.

අලුත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් සමෘද්ධිලාභින්ට සහ අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් වෙනුවෙන් රුපියල් 5,000 දීමනාවක් ලබාදීමේ වැඩසටහන පසුගිය 12 වනදා ආරම්භ කෙරුණි.

Related posts

Leave a Comment