අවුරුදු කාලේ අධිවේගී මාර්ගවලින් කෝටි 3ක ආදායමක්

අවුරුදු කාල සීමාවේ අධිවේගී මාර්ගවලින් රුපියල් මිලියන 135කට අධික ආදායමක් උපයාගෙන තිබේ. අවරුදු දින සිට ඉදිරි දින දෙකක කාලය තුළ ඉහළ ආදායමක් ලැබෙනු ඇති බවත් අධිවේග මාර්ගවල මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු අංශ පවසයි. එම කාලය තුළ වාහන 515,000කට අධික ප්‍රමාණයක් දක්ෂිණ අධිවේග මාර්ගයේ ධාවනය කර ඇති බව එම අංශය සඳහන් කළේය. පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේදී දක්ෂිණ අධිවේග මාර්ගයේ රථ වාහන විශාල සංඛ්‍යාවක් ධාවනය කර ඇති අතර, එහි ආදායම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මිලියන 8කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment