මැදවච්චිය ග්‍රාමීය බැංකුවලට අවුරුදු ගනුදෙනුවලින් කෝටි 27ක තැන්පතු ලැබිලා

මෙවර අලුත් අවුරුද්දේ ගනුදෙනු කිරීමේ නැකතේදී මැදවච්චිය විවධ සේවා සමුපකාර සමිතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ග්‍රාමීය බැංකු 14ක් මඟින් රුපියල් කෝටි 27කට වඩා වැඩි තැන්පතු ප්‍රමාණයක් හිමි කර ගැනීමට සමත් වී තිබේ. මේ බැංකු 14හි ගනුදෙනුකරුවන් 15,000ක් සිටින අතර, අලුත් අවුරුදු නැකතට 3,129 දෙනකු ගනුදෙනු කර තිබේ. මේ කෝටි 27ක මුදලින් රුපියල් කෝටි 19ක්ම ස්ථිර තැන්පත් වේ. ළමා ගිණුම්වල රුපියල් ලක්ෂ 18ක මුදලක්ද මෙදින තැන්පත් කර තිබේ. මැදවච්චිය ග්‍රාමීය බැංකුවේ පමණක් තැන්පත් කළ මුදල රුපියල් කෝටි 14ක් වේ. මැදවච්චිය විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති සාමාන්‍යාධිකාරි කමල් ඒකනායක මහතා ඊයේ (15) පැවසුවේ රජයේ ආයතනයක් ලෙස මෙවර අවුරුදු චාරිත්‍ර සහ ගනුදෙනු කිරීම් සමඟ අවුරුදු නැකතට එක් දිනක් තුළ රුපියල් කෝටි විසිහතකට අධික (කෝටි 27) ගනුදෙනුවක් ජනතාව විසින් කර ඇත්තේ මේ බැංකු පද්ධතිය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය මත බවයි.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment