තහනම් සංවිධානවල සාමාජිකයන් පල්ලිවල ධුරවලින් ඉවතට – වකුෆ් සභාව දැනුම් දෙයි

ගැසට් පත්‍රයක් මඟින් තහනම් කරන ලද ඉස්ලාම් අන්තවාදි සංවිධාන එකොළහේ සාමාජිකයන් මේ වන විට මුස්ලිම් පල්ලිවල භාරකාර මණ්ඩලවල සාමාජිකත්වය දරන්නේ නම් වහාම එම ධුරවලින් ඉවත් වන ලෙස වකුෆ් සභාව දැනුම් දී තිබේ. අන්තවාදයට සම්බන්ධ ඉස්ලාමීය සංවිධාන එකොළහක් පසුගියදා තහනම් කළ අතර, ඒ අනුව අදාළ තීරණය ගෙන තිබේ.

එක්සත් තව්හිද් ජමාත්, සිලෝන් තව්හිද් ජමාත්, ශ්‍රී ලංකා තව්හිද් ජමාත්, සමස්ත ලංකා තව්හිද් ජමාත්, ජමිතුල් අන්සාරි සුන්නතුල් මොහොමදියා, දාරුල් අදර්, ශ්‍රී ලංකා ඉස්ලාමීය ශිෂ්‍ය සංගමය, ඉස්ලාමික් ස්ටේට් ඔෆ් ඉරාක් ඇන්ඩ් සිරියා අයි. එස්. අයි.එස්, අල් කයිඩා, සේව් ද පර්ල් සහ සුපර් මුස්ලිම් සංවිධාන මෙරට තහනම් සංවිධාන ලෙස නම් කර තිබේ

Related posts

Leave a Comment