ඇමති වාසු ගෙදර යයි

කොවිඩ් 19 රෝගය ආසාදිතවූ ජලසම්පාදන ඇමැති වාසුදේව නානායක්කාර මහතා සුවය ලබා අද(24) ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ සිට නිවසට පැමිණ ඇත.

Related posts

Leave a Comment