රාවුල් කැස්ත්‍රෝ ඉල්ලා අස් වෙයි

කියුබාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නායකත්වයෙන් රාවුල් කැස්ත්‍රො ඉල්ලා අස්වී ඇත. කැස්ත්‍රෝ පවුල දශක හයක් තිස්සේ කියුබා කොමියුනිස්ට් පක්ෂ නායකත්වය හොබවනු ලැබීය. 89 වන වියෙහි පසුවන රාවුල් කැස්ත්‍රෝ ඉල්ලා අස්වෙමින් කියාසිටියේ කියුබාවේ තරුණ පරම්පරාවට නායකත්වයක් සදහා තමන් ඉඩකඩ සලසා දෙන බවයි. දින 04ක් මුළුල්ලේ පවත්වන කොංග්‍රස් ඡන්ද විමසීමකින් අනතුරුව පක්ෂ නායකයා තෝරා ගැනීමට නියමිතය. 1959 වසරේ  කියුබා විප්ලවයෙන් අනතුරුව රාවුල් කැස්ත්‍රෝ හා ඔහුගේ සහෝදර ෆිදෙල් කැස්ත්‍රෝ පක්ෂ නායකත්වය හොබවා තිබේ.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment