අතුරුදන් වූ දරුවා පැහැරගෙන ගොස් ඇත්තේ පියා – සියලු තොරතුරු හෙළිවෙයි

තලාහේන ප්‍රදේශයේ අතුරුදන් වූ දරුව‌ා පැහැරගෙන ගොස් ඇත්තේ එම දරුවාගේ පියා බව හෙළිවී තිබෙනවා.

මීගමුව තලාහේන ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි අවුරුදු දෙකයි මාස දහයක් වයසැති ප්‍රභාෂි සෙනෙත්මා දැරිය අතුරුදන්වී ඇති බවට පසුගිය ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරිය නිවේදනය කළා. ඒ අනුව සිදුකළ පරීක්ෂණවලදී හෙළිව ඇත්තේ මෙම දරුවාගේ පියා දරුවා බලහත්කාරයෙන් රැගෙන ගොස් ඇති බවයි. පොලිසිය මැදිහත්වීමෙන් අනතුරුව දරුවා ළමා පරිවාසයට ඉදිරිපත් කීරිමට පොරොන්දුවීමත් සමඟ ගැටලුව සමතයකට පත්වී තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment