ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කර ගන්නයි ධනාත්මක විවේචන කරන්නේ

ඊයේ (18) සමඟී ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා කොළඹ දී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී පැවැසුවේ යෝජිත වරාය නගර පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් සිය පක්ෂය විසින් ධනාත්මක විවේචන ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කරගැනීමේ අරමුණෙන් බවයි. 2020 කෙටුම්පතේ තියෙන්නේ මේකට නීති සම්පාදනය කරන්න පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය අවශ්‍යයි කියලා. නමුත් දැන් දීලා තියෙන කෙටුම්පතේ තියෙන්නේ ගැසට් කරලා. ඒ ගැසට් එක පාර්ලිමේන්තුවේ දැනගැනීම පිණිස පමණක් සභාගත කරන්න ඕනේ කියලා. කවුද ඒක වෙනස් කළේ කියලා අපි අහන්න කැමැතියි යැයි ද ඒ මහතා පැවැසීය.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment