අරක්කුවලට වස කලවං වෙලා?

දිවයින පුරා රථවාහන මෙහෙයුම්වලින් සිංහල අලුත් අවුරුදු දිනය තුළ බීමත්ව රිය පැදවූ රියැදුරන් 758 දෙනකු  අත් අඩංගුවට පත් වී ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි. ?

පොලිසිය බීමත් රියැදුරන් පසුපස හඹා ගියත් මේ රියැදුරන් පානය කළ ‘මත්පැන්’ නිසි ප්‍රමිතියේ ඒවාදැයි පරීක්ෂණයකට  යොමු කරන්නේ නැත.

Related posts

Leave a Comment