අගෝස්තු පාසල් නිවාඩුව කෙටි වෙයි

2021 අගෝස්තු මාසයේ පාසල් නිවාඩුව මෙවර සතියකට සීමා කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, මහාචාර්ය ජී.එල් පිරිස් මහතා පවසයි.

විෂය මාලා ආවරණය කර ගැනීමට ඇති අවශ්‍යතාවය මත එම තීරණය ගත් බව අමාත්‍යවරයා මේ වන විට පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් කියා සිටියේය.

මෙවර අපොස උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝබර් මස 4 වන දින සිට ඔක්තෝබර් 30 වන දා දක්වා පැවැත්වෙන බවත්, ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් මස 3 වන ඉරිදා දින පැවැත්වෙන බවත් සඳහන් කර සිටි අමාත්‍යවරයා, අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2022 වසරේ ජනවාරි අවසන් සතියේ පැවැත්වෙන බවත් පැවසීය.

එවැනි පසුබිමක් තුළ ළමුන්ට දීර්ඝ නිවාඩුවක් ලබා දිය නොහැකි බවත් විභාග සඳහා පිළියෙල වීමට අවශ්‍ය කාලය ලබා දීමට අගෝස්තු පාසල් නිවාඩුව කෙටි කළ බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment