අවුරුදු සමයේ අධිවේගයේ ආදායම කෝටි 35යි

අවුරුදු සමයේ ගත වූ දින 11ක කාලය තුළ දී අධිවේගී මාර්ගවලින් රුපියල් කෝටි 35ක ආදායමක් ආදායමක් උපයා ඇති බව මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොනස්ටන් ප‍්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

පසුගිය අප්‍රේල් 08 වනදා සිට මේ දක්වා සමස්ත අධිවේග මාර්ග පද්ධති තුළින් මෙම ආදායම උපයාගෙන ඇත.

මෙම කාලසීමාව තුළ රථවාහන 1,236,288කට අධික ප්‍රමාණයක් අධිවේග මාර්ගවල ගමන් කර ඇති අතර වැඩිම වාහන ප්‍රමාණයක් අධිවේග මාර්ගවල ගමන්කර ඇත්තේ අප්‍රේල් 10වනදාය.

Related posts

Leave a Comment