කියුබාවේ කමියුනිස්ට් පක්ෂයට නව නායකයෙක්

කියුබාවේ කමියුනිස්ට් පක්ෂයට නව නායකයෙක් තෝරාගෙන ඇත. එම පක්‍ෂයේ නායකත්වය කස්ත්‍රෝ පවුලෙන් ඉවත්වන්නේ වසර 60කට පසුවය. කියුබාවේ කමියුනිස්ට් පක්ෂයේ හිටපු නායක රාවුල් කස්ත්‍රෝ පසුගිය සිකුරාදා පක්‍ෂ නායකත්වයෙන් ඉවත්වන බව නිවේදනය කළේය.  අනතුරුව පැවැති පක්‍ෂ සම්මේලනයේ දී නව නායකයා වශයෙන් වත්මන් කියුබානු ජනාධිපති මිගුවෙල් ඩයස් කැනල් තෝරාගෙන ඇත. 

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment