අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 27ක මිල ස්ථායිකරණ වැඩසටහනක්

වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගික ජනතාව වෙත දැනුම් දෙමින් කියා සිටියේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 27ක මිල ස්ථායිකරණ වැඩසටහන මැයි මාසයේ සිට ඉදිරි මාස 03ක් සඳහා ක්‍රියාත්මක බවයි.

 උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment