119ට 93%ක් එන්නේ අදාළ නැති ඇමතුම්

පොලිසිය පවසන්නේ පොලිස් හදිසි ඇමතුම් 119 මධ්‍යස්ථානය වෙත පසුගිය වසරේ ඇමතුම් 1,232,272 ක් ලැබී ඇති බවයි. පොලිස් හිදිසි ඇමැතුම් 119 අංකයට දිනකට ඇමතුම් 3,300ක් පමණ ලැබෙන අතර, දිනකට 8,000ක පමණ පිරිසක් 119 මධ්‍යස්ථානය සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සාහ කරන අතර, ප්‍රමාණය ඉක්මවා විවිධ හේතූන් නිසා ඇමතුම් ගැනීම නිසා සම්බන්ධ කර ගැනීමට නොහැකි වන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නීතිඥ අජිත් රෝහණ මහතා පැවසීය. මෙලෙස ලැබෙන ඇමතුම්වලින් සියයට අනූ තුනක්ම හදිසි අවශ්‍යතාවලට නොවන ඇමතුම් බවට හඳුනා ගෙන ඇති අතර, එබැවින් හදිසි අවශ්‍යතාවලට ඇමතුම් ගන්නා ජනතාවට අවස්ථාව නොලැබී යන බවට පෙනී ගොස් ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසයි. එබැවින් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා අවධාරණය කරන්නේ 119 අංකය භාවිත කළ යුත්තේ හිදිසි ආපදාවක්, අපරාධයක්, අනතුරක් පිළිබඳ දැනුම් දීම සදහා බවයි.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment