රිය අනතුරුවලින් ගෙවුණු වසර 5ට යතුරුපැදිකරුවන් 5,677ක් මියගිහින්

යතුරුපැදිකරුවන් 5677ක් පසුගිය වසර පහක කාලය තුළ රිය අනතුරු හේතුවෙන් මිය ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ. වසර 2016 සිට වසර 2020 දක්වා මේ අනතුරු සිදුව ඇති අතර 2016 දී 1155ක් 2017 දී 1219ක්, 2018 දී 1255ක් 2019 දී 1098ක් සහ 2020 දී 950ක් මෙලෙස මිය ගොස් තිබේ. එම වසර පහ තුළ පදිකයන් 4221ක්ද පාපැදිකරුවන් 1135ක්ද මියගොස් තිබේ. එම වසර පහ තුළ සිදුව ඇති සමස්ත අනතුරුවලින් සියයට 39ක් යතුරුපැදිකරුවන් මිය ගොස් ඇති අතර, පදිකයන් සියයට 30ක් පාපැදිකරුවන් සියයට 8ක් මිය ගොස් ඇති බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පවසයි. එමෙන්ම රවාහන අමාත්‍යාංශයේ දත්ත පෙන්වා දෙන්නේ අදාළ වසර පහ තුළ යතුරුපැදිකරුවන් වගකිව යුතු රිය අනතුරු සංඛ්‍යාව 5,592ක් වන අතර, එය සමස්ත අනතුරුවලින් සියයට 42.48ක් වන අතර, ලොරි රථ හේතුවෙන් අනතුරු 1,687ක් (සියයට 12.81) ත්‍රිරෝද රථ අනතුරු 1625ක් (සියයට 12.35ක්) බවයි.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment