පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපති ඇතුළු නිලධාරීන් කෝප් කමිටුවට

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාව විසින් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය කැදවා තිබූ ඊයේ ( 22) පැවති රැස්වීමට පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපතිවරයා සහභාගී නොවීම නිසා රැස්වීම අත්හිටුවීමට කෝප් කමිටු සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පියවර ගත්තේය. ඒඅනුව මැයි මස 06 වන දින ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපති ඇතුළු නිලධාරීන්ද එහි හිටපු සභාපති මනිලාල් ප්‍රනාන්දු මහතාද කැදවීමට කටයුතු කරන බව කෝප් සභාපතිවරයා පැවසීය.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment