ලොවම කම්පා කරමින් ඉන්දියාවේ කොරෝනා මෘතදේහ ආදාහනය කරන අයුරු – ( PHOTOS)

මේ දිනවල ඉන්දියාව තුළ සීඝ්‍රයෙන් කොරෝනා ව්‍යාප්ත වීමත් සමග විශාල වශයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් මරණයට පත්වීම වාර්තා ගත වෙනවා.

එහිදී මුළු ලොවම කම්පා කරමින් පැතිර යන කොවිඩ් රැල්ලෙන් මියැදුණු පුද්ගලයන්ගේ දේහයන් ආදහනය කරන අයුරුයි මේ..

Related posts

Leave a Comment