බලයට එන හැම ආණ්ඩුවක්ම ජාතික සම්පත් වික්කා – බිමල් රත්නායක

බලයට එන හැම ආණ්ඩුවක්ම ජාතික සම්පත් විකිණීමට කටයුතු කර තිබෙන බවත් එම පසුබිම තුළ අද මෙරටට ඉතුරු වී තිබෙන්නේ ජාතික සම්පත් වලින් සොච්චමක් පමණක් බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බිමල් රත්නායක පවසයි.

ඔහු මෙම අදහස් පළ කර තිබුණේ වෙබ් මාධ්‍යක් හා සකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනපතිවරයා බලයට පැමිණියේ වියත්මගේ වියත්තු ටික දමා ඉතිරි වී තිබෙන පාඩු ලබන ජාතික සම්පත් ලාභ ලබන තත්ත්වයට ගෙන එන බව ප්‍රකාශ කළ ද 2020 වන විට ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන 31ක අවුරුද්දක පාඩුව රුපියල් කෝටි 12,000 බව ඔහු පෙන්වා දෙයි.

Related posts

Leave a Comment