පිළියන්දලින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් ඉහලට

පිළියන්දල සෞඛ්‍ය නිලධාරී බලප්‍රදේශයේ කොවිඩ් රෝගීන් 64ක් හමුවු බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පවසයි.

පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය ඉන්දික එල්ලාවල මහතා සඳහන් කළේ, පීසිආර් පරීක්ෂණ 82කින් එම ආසාදිතයින් හඳුනාගත් බවය.

Related posts

Leave a Comment