රනිල් බොරු කීම අවාසනාවක්

මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය ඇමැති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සත්‍යයෙන් තොර ප්‍රකාශ සිදු කිරීම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් බවයි ශ්‍රී ලංකාව 2011 දී Financial Action Task Force (FATF) විසින් අසාදු ලේඛනයට ඇතුළත් කර 2015 දී අළු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර පසුව 2019 දී සියලු ලැයිස්තුවලින් ඉවත් කරන ලද බව හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසා තිබේ එහෙත් නිවැරදි තත්ත්වය නම්, 2014 අවසානය වන විට ශ්‍රී ලංකාව මුදල් විශුද්ධිකරණය/ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම සමඟ සටන් කිරීම (AML/CFT) සඳහා අදාළ FATF ලැයිස්තුවක නොසිටීම බවද රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

කෙසේ වෙතත්, FATF ශ්‍රී ලංකාව එහි “අළු ලැයිස්තුවට” ඇතුළත් කළ අතර යුරෝපා සංගමය (EU) 2017 දී රට අසාදු ලේඛනයට ඇතුළත් කර තිබෙන අතර FATF සහ EU අවසානයේ දී ශ්‍රී ලංකාව 2019 දී ‘අළු ලැයිස්තුවෙන්‘ සහ 2020 මැයි මාසයේදී අසාදු ලේඛනයෙන් ඉවත් කර තිබේ කෙසේ වුවද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තවමත් මෙවැනි සත්‍යයෙන් තොර ප්‍රකාශ සිදුකිරීම කෙතරම් අවාසනාවන්ත දැයි ඔහු ප්‍රශ්න කර සිටී.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment