කෑගල්ලේ දිස්ත‍්‍රික්කයේ පාසැල් වසා දමයි

කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ සියළු පලාත් සභා පාසැල් වසා දැමිමට කටයුතු කර ඇත.

සබරගමුව ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා පවසන්නේ කොරෝනා අවදානම ඉහල යාම හේතුවෙන් මෙම බියවර ගත් බවයි.

කෙසේ වෙතත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් සෘජුව පාලනය වන පාසැල් සදහා මෙම තීරණය බල නොපායි.

Related posts

Leave a Comment