දිවයිනේ සියළුම පාසල් සහ උපකාරක පංති වැසෙයි

දිවයිනේ සියළුම පාසැල් සහ උපකාරක පංති ලබන 30 දා දක්වා වසා දැමීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇත.

ඇමැති කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා මීට සුළු වෙලාවකට පෙර මේ බව කීය.

Related posts

Leave a Comment