අරුන්දික ප්‍රනාන්දුටත් කොරෝනා

රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතාට කොවිඩ් – 19 වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවෙන් වාර්තා වූ 7 වැනි ආසාදිතයා අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා වේ.

රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයට සහභාගි වීම සඳහා ජනවාරි 19  සහ 20 යන දිනවල හෝ ඉන් අනතුරුව හෝ පාර්ලිමේන්තුවට නොපැමිණ ඇති හෙයින් පාර්ලිමේන්තුව තුළ සමීප ආශ්‍රිතයන් නොවන බව තහවුරු වී ඇති බව ද, පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් යටතේ ඒ මහතා ජනවාරි 15 දින පීසීආර් පරීක්‍ෂණ සඳහා ඉදිරිපත්ව ආසාධිත නොවන බවට තහවුරු වූ බව ද, වේත්‍රධාරි න‍රේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

Related posts

Leave a Comment