රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණ කල් යයි

රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ එම දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් හෙට (28) දිනයේ සිට පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබූ සියලුම මට්ටම්වලට අදාළ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා වාචික පරීක්ෂණ දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමීමට තීරණය කර ඇති බවයි. එමෙන්ම රාජ්‍ය දෙපාර්තුමේන්තුව මගින් පවත්වනු ලබන අනෙකුත් සියලුම විභාග දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා ඇති බව ද එම නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment