ඊයේ දිනයේ කොවිඩ් මරණ 08 ක්

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිවේදනය කරන්නේ ඊයේ (අප්‍රේල් 27)  දිනයේ මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 8ක් වාර්තා වන බවයි.  ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වූ  සම්පූර්ණ කොවිඩ් මරණ ගණන 655කි.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment