ඉන්දියාව චීනයෙන් ඔක්සිජන් උත්පාදකයන් 25,000ක් ලබාගනී

චීනය පවසන්නේ කොවිඩ්-19 වසංගතයේ නව රැල්ලට එරෙහි සටනේදී චීනයේ ඖෂධ කර්මාන්තය ඉන්දියාවට ක්‍රියාකාරීව සහාය වෙමින් සිටින බවත්, ඉන්දියාව අවම වශයෙන් ඔක්සිජන් උත්පාදක ඒකක 25,000ක් චීනයෙන් ඇනවුම් කර ඇති බවත් ය. ඉන්දියාවේ චීන තානාපති සන් වීඩොං පැවසුවේ වසංගතයට එරෙහි සටනේදී චීනය ඉන්දියාවට දැඩි ලෙස සහාය ලබාදෙමින් සිටින බවයි. එහිදී තානාපතිවරයා කියා සිටියේ අවශ්‍ය වෛද්‍ය සැපයුම් ලබාදීම සඳහා ඉන්දියාව සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස චීන වෛද්‍ය සමාගම් දිරිමත් කිරීමට පියවර ගත් බවයි.

Related posts

Leave a Comment