රටේ ICU ප්‍රමාණයත් වැඩි කෙරේ!

මෙරට රෝහල් පද්ධතිය සතු දැඩි සත්කාර ඒකක සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට අවධානය යොමුව තිබෙනවා. ඒ අනුව රෝහල් කිහිපයක වාට්ටු දැඩි සත්කාර ඒකක බවට පත්කිරීමටයි අවධානය යොමුව ඇත්තේ. බස්නාහිර පළාතේ කර්මාන්ත ශාලා දෙකක් ද ඒ සඳහා යොදා ගැනීමට ද අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

අළුතින් ඉදි කර හෝ මේ වන විට භාවිතයට නොගන්නා දැඩි සත්කාර ඒකකද භාවිතයට ගැනීමටයි සෞඛ්‍ය අංශ අවධානය යොමුව ඇත්තේ. එහිදී කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ ඇති දැඩි සත්කාර ඒකකය හා ගල්ගමුව රෝහලේ අළුතින් ඉදිකර, මෙතෙක් භාවිත කිරීම ආරම්භ නොකල දැඩි සත්කාර ඒකකය ද මෙහිදී භාවිතයට ගැනීමට නියමිතයි.

කොරෝනා ආසාදිතයින්ට ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයද වැඩි කිරීමට ද අවධානය යොමුව ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අංශ පැවසුවේ. ඒ අනුව අළුතින් බඳවා ගන්නා ලද වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය පළමුව ඊට යෙදවීම සිදු වනු ඇති. සෞඛ්‍ය අංශ මත පල කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය ඉන්දියාවේ තරම් දරුණු අතට පත් නොවනු ඇති බවයි. ඉන්දියාවේ රාජ්‍ය අංශයට වඩා පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය අංශය ශක්තිමත් වුවද ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය අංශය ශක්තිමත් වීම ඊට හේතුව ලෙසයි ප්‍රකාශ කෙරුණේ.

Related posts

Leave a Comment