කොවිඩ් වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග කඩිනම් කළ යුතුයි

ජාතික ජන බලවේගය පවසන්නේ කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ගය ආර්ථික හෝ දේශපාලන හේතු නිසා අඩුවැඩි නොකොට පැහැදිලි ප්‍රතිපත්තියක් හා උපායමාර්ගයක් මත පිහිටා වගකීමෙන් යුතුව ආණ්ඩුව මේ අවස්ථාවේ ක්‍රියා කළ යුතුව ඇතැයි කියාය මේ අවස්ථාවේ ගත යුතු ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කරමින් නිවේදනයක් නිකුත් කරන ජාතික ජන බලවේගය සඳහන් කර ඇත්තේ අවම වශයෙන් රජය නොමිලේ ලැබූ එන්නත්වලින් සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට පවා දෙවන මාත්‍රාව තවමත් ලබා දීමට අපොහොසත් වී ඇති බවයි මේ නිසා සියලු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවලට ඉක්මනින් නියමිත පරිදි දෙවැනි එන්ත ලබා දී ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආරක්ෂිත උපකරණ, උපාංග සහ අවශ්‍ය අනෙකුත් පහසුකම් සපයමින් ඔවුන් ලවා ආසාදනයට ගොදුරු වන්නන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීම සඳහා සහ ආසාදනය පැතිරීම පාලනය කිරීමට කටයුතු කිරීම කඩිනම් කළ යුතු බව ජාතික ජන බලවේගය නිවේදනයේ සඳහන් කර තිබේ.

රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට අවශ්‍ය සියලු ඖෂධ, උපකරණ, ඔක්සිජන් සහ සේවා සැපයීම මගින් පත්‍රිකාර සේවාවන් ප්‍රශස්ත ලෙස පවත්වා ගැනීම අවශ්‍ය පරික්ෂණ කටයුතු කිරීමට අදාළ පී.සී.ආර් කට්ටල සහ අනෙකුත් උපකරණ උපාංග සපයා දීමෙන් පරික්ෂණ ක්‍රියාවලිය තව තවත් ශක්තිමත් කිරීම, නව වයිරස හඳුනා ගැනීම සඳහා ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාල රසායනාගාර පහසුකම් වැඩි දියුණු කර ඉන් උපරිම ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම ඇතුලු තවත් යෝජනා 6 ක් ජාතික ජන බලවේගය රජයට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment