ඉන්දියාවේ සැබෑ ආසාදිත අගය බිලියන භාගයක්ලු..?

ලෝකයේ දරුණු ලෙස කොවිඩ්-19 වෛරසය පැතිර යමින් පවතින ඉන්දියාව පසුගිය වසරේ වසංගතය ආරම්භ වූ දින සිට මිලියන 17.6කට අධික ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් මෙතෙක් වාර්තා කර තිබුණත්, විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවන්නේ එය ඊට වඩා 30 ගුණයකින් වැඩි විය හැකි බවත්, ඉන් අදහස් වන්නේ ඉන්දියාවේ ආසාදිතයන් බිලියන භාගයකට වඩා වැඩි බවටත්ය. දුර්වල යටිතල පහසුකම්, මානව දෝෂ සහ අඩු පරීක්ෂණ මට්ටම් ඇතුළු හේතු කිහිපයක් නිසා කොවිඩ් -19 ආසාදන හා ඒ ආශ්‍රිත මරණ සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවෙන් වාර්තා වන බවට ඉන්දියාවේ සෞඛ්‍ය සේවකයන් සහ විද්‍යාඥ්‍යන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා තිබේ. පළමු වැනි කොවිඩ්-19 රැල්ලෙන් පසුව පරීක්ෂණ විශාල වශයෙන් වැඩි වී තිබුණත්, තවමත් ඉන්දියාව විනාශ කරන දෙවැනි රැල්ලේ සැබෑ දත්ත ප්‍රමාණය, දැන් වාර්තා වන නිල සංඛ්‍යාවන්ට වඩා බොහෝ නරක බව ඔවුන් කියයි.

නවදිල්ලියේ රෝග ගතික, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ රාමනන් ලක්ෂ්මනාරායන් පැවසුවේ ආසාදන සිද්ධීන් සහ මරණ සංඛ්‍යා යන දෙකම බොහෝ අඩුවෙන් ගණනය කෙරෙන බව දැන් බොහොම ප්‍රසිද්ධ රහසක් බවට පත්ව ඇති බවයි. සැබෑ තත්ත්වය සැලකීමේදී මරණ සංඛ්‍යාව දිනකට 13,000කට වඩා වැඩි විය හැකි බවත්, එය වර්තමාන දෛනික නිල මරණ සංඛ්‍යාව මෙන් හතර ගුණයකටත් වඩා වැඩි බවත් ඔවුන්ගේ තර්කයයි. “මම හිතන්නේ නැහැ කොවිඩ්-19 මරණයක් නොලැබුණු කිසිම පවුලක් ඇතැයි කියා” ලක්ෂ්මනාරායන් පැවසීය. “මා සිතන්නේ සෑම පවුලකම අහිමි වූ පුද්ගලයෙක් සිටිනවා.”

Related posts

Leave a Comment