දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ මුළු හිඟ ආදායම බිලියන 107ක්

රජයේ ගිණුම් කාරක සභාවේදී අනාවරණය වූයේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට 2020 ජුනි 30 දා ට අය කළ හැකි මුළු හිඟ ආදායම රුපියල් බිලියන 107ක් බවයි. ඒ අනුව, එම හිඟ ආදායම සැසඳීමේදී 17%ක ප්‍රතිශතයකි. එම දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබීමට නියමිත හිඟ මුදල් පිළිබඳ වාර්තාව මාස 2-5ත් ඇතුළත දියයුතු බව ද එම කාරක සභාව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ ය. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ Legacy පද්ධතියට අනුව 2021.03.30ට හඳුනාගත් ආයතනවලට අදාළ හිඟ බදු ලෙස එහිදී රුපියල් බිලියන 18ක් හඳුනාගෙන ඇත. එම කාරක සභාවේ සභාපතිනි ලෙස කටයුතු කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම්දුන්නේ එම දෙපාර්තමේන්තුව සතු Legacy  පද්ධතියට අදාළව කිසිදු ගැටලුවක් නොමැතිව අය කළ හැකි බදු මුදල් හා ඒවා අය කරගත හැකි නමුත් ඒවාට ගැටලු පවතින ආයතන ගැන මාස දෙකක් තුළ කාරක සභාවට දැනුම්දෙන ලෙසත් එම හිඟ මුදල් කඩිනමින් අය කරගෙන එම පද්ධතියේ කටයුතු අවසන් කිරීමට ක්‍රියා කළ යුතු බවයි.

එමෙන්ම ඇය එම දෙපාර්තමේන්තුවට වැඩිදුරටත් දැනුම් දුන්නේ RAMIS පද්ධතියට අදාළව ද කිසිදු ගැටලුවක් නොමැතිව අය කළ හැකි බදු මුදල් ප්‍රමාණය මෙන් ම අය කරගත හැකි නමුත් ගැටලු පවතින ආයතන පිළිබඳව මාස 05ක් ඇතුළත වාර්තාවක් කාරක සභාවට ලබාදෙන ලෙසයි. RAMIS පද්ධතියට අනුව 2021.03.30ට හ¾දුනාගත් ආයතනවලට අදාළ හිඟ බදු ලෙස රුපියල් බිලියන 87ක් හඳුනා ගෙන තිබුණු අතර එය 2020 ජුනි 30 දිනට අය කළ හැකි මුළු හිඟ ආදායම වූ රුපියල් බිලියන 183 හා සැසඳීමේදී සියයට 47.5ක ප්‍රතිශතයක් බවද කාරක සභාවේදී හෙළි විය. හිඟ බදු අය කර ගැනීමට අදාළව අධිකරණවල පවතින නඩු කටයුතු කඩිනමින් විභාග කර අවසන් කිරීම සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සමඟ එක්ව වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මීට පෙර කාරක සභාව දන්වා තිබූ අතර එහි ප්‍රගතියද මෙහිදී සමාලෝචනය කෙරිණි. එහිදී අධිකරණ අමාත්‍යාංශය කාරක සභාවට  දැන්වූයේ විෂයගත කරුණ පිළිබඳව අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව සමඟ සාකච්ජා කර ඇති බවත්, හිඟ බදු අය කර ගැනීමට අදාළව අධිකරණවල පවතින නඩු කඩිනමින් විභාග කිරීමට නිසි යාන්ත්‍රණයක් සැකසෙන බවත් ය. බදු ගෙවන්නන්ගෙන් අය විය යුතු හිඟ බදු හා දඩ මුදල් පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් 2021 ජනවාරි 6 වන දින හා 2021 මාර්තු 10 දින පැවති සාකච්ඡාවන්හි ලබාදුන් නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීමට ඊයේ පැවති මෙම කාරක සභා රැස්වීමට රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන තිස්ස අත්තනායක, නිරෝෂන් පෙරේරා, වෛද්‍ය උපුල් ගලප්පත්ති, බී.වයි.ජී. රත්නසේකර යන මහත්ම මහත්මීන් සහභාගි විය.

Related posts

Leave a Comment