විෂ පොල්තෙල් ගෙන්වූ සමාගම්වල නම් ඉල්ලා නීතිඥයකුගෙන් රේගු අධ්‍යක්‍ෂට ලිපියක්

පසුගිය ජනවාරි 1 වැනිදා සිට මේ දක්වා විදේශ වලින් ඇෆ්ලටොක්සීන් (AFLATOXIN) අනුමත ප‍්‍රමාණයට වඩා අඩංගු පොල්තෙල් ආනයනය කරන ලද සමාගම් වල නම් සහ ලිපිනයන් සහ එලෙස ආනයනය කර ඇති පරිභෝජනයට නුසුදුසු පොල්තෙල් කොපමණ ප‍්‍රමාණයක් ප‍්‍රතිඅපනයනය කර ඇත්දැයි යන කරුණු ඇතුළත් තොරතුරු තමන් වෙත ලබාදෙන ලෙස දන්වා නීතිඥ මෝදිත ටී. බී. ඒකනායක මහතා ඊයේ (28) රේගු අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා වෙත ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළේය.

මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු පොල්තෙල් ප‍්‍රතිඅපනයනය කරන ලද දිනයන් සහ නෞකාවල නම් සහ එකී නෞකා ගමනාන්තය දැක්වෙන තොරතුරු මෙන්ම එලෙස ප‍්‍රතිඅපනයනය කිරීමට ලබාදුන් ලිඛිත නියෝග සඳහා පාදක කරගත් විද්‍යාත්මක පරීක්‍ෂණ වාර්තා ද තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ තමන් වෙත ලබාදෙන ලෙස නීතිඥවරයා එමගින් ඉල්ලා ඇත.

එකී තොරතුරු රටේ ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්‍ෂා කර ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු වන බැවින් ඒවා ඉදිරි පැය 48 තුළදී තමන් වෙත ලබාදෙන ලෙස ද නීතිඥ මෝදිත ටී. බී. ඒකනායක මහතා එමගින් රේගු අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල්වරයාට වැඩිදුරටත් දන්වා තිබේ.

Related posts

Leave a Comment