ඊයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වූ අයුරු

ඊයේ දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයන් 1466ක් වාර්තා වූ අතර එය ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙතෙක් එක් දිනක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව වෙයි. මේ අතරින් පුද්ගලයන් 15ක් විදෙස්ගතව සිට මෙරටට පැමිණි දේශීය පුද්ගලයන් වෙයි. ඊයේ වාර්තා වූ රෝගීන් අතරින් වැඩිම ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී තිබේ එම අගය 228කි. ඉන් අනතුරුව වැඩිම ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් ගම්පහ (209), කුරුණෑගල (172) ලෙස වාර්තා වී ඇත. සෙසු ආසාදිතයන් 842 දිවයිනේ අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක තුළින් වාර්තා වී තිබේ.

– ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 104952
– සුවය ලබා ඇති සංඛ්‍යාව 95083
– ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයන් ගණන 9208
– ඊයේ දිනයේදී සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 227
– වාර්තා වී ඇති සමස්ත මරණ සංඛාව 661
– නිරෝධායන වෙන සංඛ්‍යාව 11241 (ත්‍රිවිධ හමුදාව යටතේ)

Related posts

Leave a Comment