විදේශ අමාත්‍යංශයේ කොන්සියුලර් සේවා සීමා කෙරේ

පවතින කොරෝනා තත්ත්වය හමුවේ නිකුත් කර ඇති සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ හේතුවෙන් විදේශ අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් කටයුතු අංශයේ සේවා සැපයීමේ ධාරිතාවය සීමාසහිත විය හැකි බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විදේශ අමාත්‍යාංශය පවසනවා. එබැවින් ඉදිරි සතිවලදී කොන්සියුලර් කටයුතු අංශය හදිසි අවශ්‍යතා සඳහා ලබාදෙන සේවාවලට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදෙනු ඇති. විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ අභාවයන් හා අපනයන ලිපි ලේඛණ හා අදාළ අනෙකුත් ලේඛණ සහතික කිරීම හැර අනෙකුත් කොන්සියුලර් සේවාවන් ලබාදෙන්නේ පූර්ව දැනුම්දීමකින් සිදුකළ වෙන්කර ගැනීමකින් පමණක් බව ඔවුන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා.

ඒ අනුව 0112 33 59 42, 0112 33 88 36 හෝ 0112 33 88 12 යන දුරකථන අංක අමතා පූර්ව වෙන්කර ගැනීමක් සිදුකර ගත හැකි වනවා.

Related posts

Leave a Comment