බටුවත්ත ආදාහනාගාරය කොරෝනා මරණ නිසා කාර්යබහුල වෙයි

ප්‍රදේශයේ ජනතාව පෙන්වා දෙන්නේ කොරෝනා රෝගය වැළදී මිය යන පුද්ගලයන් ආදාහනය කිරිමට යොදාගන්නා ජා-ඇල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් රාගම බටුවත්ත ආදාහනාගාරය තුළ කාර්ය බහුලතාව වැඩි වී ඇතැයි කියාය. රාගම ශික්ෂණ රෝහලේ දී කොවිඩ් වැලදී ඇතැයි තහවුරුව මිය යන රෝගීන් ආදාහනය කරනු ලබන්නේ රාගම බටුවත්ත පොදු ආදාහනාගාරයේදීය. නිරන්තරයෙන් එවැනි මිය යෑම් වාර්තා වීමත් එම ආදාහනාගාරය කාර්ය බහුල තාව වැඩි වී තිබේ. කොරෝනා ආසාධිත ව මිය යන පුද්ගලයන් ආදාහනය කිරීමට ප්‍රමුඛතාව ලබා දීම නිසා සාමාන්‍ය මරණ ආදාහනය කිරිම  බොහෝ විට රාත්‍රී කාලයේදී සිදු කිරීමටද සිදුව තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ජා-ඇල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති චන්ද්‍රපාල මදුරප්පෙරුම මහතා පවසා සිටියේ මේ වනවිට බටුවත්ත ආදාහනාගාරයේදී කොරෝනා ආසාධිතව මිය ගිය පුද්ගලයින් 50 කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ වනවිට ආදාහනය කර තිබෙන බවයි. මෙහිදී දැඩි ආරක්ෂාවක් යටතේ ආදාහන කටයුතු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශයේ සේවකයන් පස් දෙනෙකු අතිරේකව යෙදවීමට සිදු වන බව පැවසු සභාපතිවරයා මොවුන්ට අවශ්‍ය ආරක්ෂක ඇදුම් කට්ටල, අත් ආවරණ, මුහුණු ආවරණ ආදිය සභාව විසින් ලබා දෙන බවද පවසා සිටියේය. තවද එවැනි අවස්ථාවල දී  ආදාහනාගාරය දෙවරක් සම්පූර්ණයෙන්ම විෂබීජ හරණය ට ලක් කරන බවද සභාපතිවරයා පවසා සිටියේය.

සාමාන්‍ය මරණයක් පැය 1 1/2 ක් ආදාහනය කලද කොරෝනා මරණයක් පැය 2 1/2 ක් ආදාහනය කරන බැවින් අතිරේක ගෑස් ප්‍රමාණයක් ද ඊට වැයවන බවත් චන්ද්‍රපාල මහතා පැවසීය. මෙය සමාජ සත්කාරයක් බවත් මේ හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍ය මරණ ආදාහනය කිරීමේදී යම් පමාවක් සිදු වන්නේ නම් තමන් එම ඥාතීන්ට සිය කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන බවද චන්ද්‍රපාල මදුරප්පෙරුම මහතා පැවසා සිටී.

Related posts

Leave a Comment