මනිලාල් 6 වැනිදා කෝප් කමිටුව කැඳවයි

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ හිටපු සභාපති මනිලාල් ප්‍රනාන්දු මහතා රුපියල් හය කෝටියකට අධික මුදලක් වංචා කර ඇතැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව හමුවට (කෝප්) ලබන හය වැනිදා කැඳවා ඇත. ඉතාලි පාපන්දු ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමය පරිත්‍යාග කළ රුපියල් ලක්ෂ 60ක මුදලක් හිටපු සභාපතිවරයා සිය පෞද්ගලික ගිණුමකට බැර කර ගෙන ඇති බවටත් පරිත්‍යාග ලෙස ලැබුණු තවත් රුපියල් පන් කෝටියකට වැඩි මුදලක් අවභාවිත කර ඇති බවටත් විගණන වාර්තා මඟින් තොරතුරු හෙළි වී ඇත ඒ අනුව අදාළ දූෂණ හා වංචා සම්බන්ධයෙන් මනිලාල් ප්‍රනාන්දු මහතාගෙන් දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු විමසීම සඳහා පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව වෙත කැඳවා තිබේ එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ වර්තමාන ප්‍රධානින්ද පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවට ලබන හයවැනිදා කැඳවීමට නියමිත වේ.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment