කුරුණෑගල සහ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කවල ගම් තුනක් හුදෙකලා කෙරේ

යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පවසන්නේ තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් තුනක් මේ මොහොතේ සිට හුදකලා කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙන බවයි. ඒ අනුව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුබද්දාව, ගල්අමුණ යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සහ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ හෙලමුල්ල යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් හුදකලා කර ඇත.

Related posts

Leave a Comment