රාජ්‍ය සේවකයන් මැයි මාසයේ වැඩ දින ගණන අඩු වේ

කොරෝනා තත්ත්වය හමුවේ රාජ්‍ය සේවකයන් ලබන මාසයේදී (මැයි) සේවයට වාර්තා කළ යුත්තේ දින 10 ක් පමණ යැයි රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියෙක් පැවසීය.

කොරෝනා හමුවේ රාජ්‍ය සේවය සතියකට දින තුනකට සීමා කළ චක‍්‍රලේඛයට අනුව ලබන මැයි මාසයේ රාජ්‍ය සේවකයන් සේවයට වාර්තා කළ යුතු දින ගණන 18 ක් වන බවත් ඔහු කීය. එයින්ද එක් සේවකයකු මැයි මාසය තුළ සේවාවට පැමිණීම සීමාවීම නිසා දින 10 ක් පමණ සේවයට වාර්තා කළ යුතු බවත් ඉතිරි දිනයන් සෙනසුරාදා ඉරිදා සහ වෙනත් නිවාඩු දිනයන් යෙදෙන බවත් ඔහු අවධාරණය කර සිටියේය.

පවතින කොරෝනා තත්ත්වය හමුවේ රාජ්‍ය සේවකයන් සේවයට කැඳවා ගැනීමේ අවශ්‍යතාව ආයතන ප‍්‍රධානියාට ලබාදී තිබෙන බවත් ඔහුට අවශ්‍ය නම් සේවාවන් සඳහා සේවකයන් සතියේ දින පහම වුණත් ගෙන්වාගත හැකි බවත් රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ. ජේ. රත්නසිරි මහතා පැවසීය.

මේ අතර කොරෝනා තත්ත්වය හමුවේ සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂක අංශ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වන බැවින් ඔවුන් සේවයට වාර්තා කිරීමේදී සේවා අවශ්‍යතාවය අනුව පැමිණීම කළයුතු බවද හෙතෙම වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment