කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල ලියෝ සමාජ ” Diabcure 3.0 ” අදියර 3න්

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය ලියෝ සමාජය විසින් තෙවැනි වරටත් පවත්වනු ලබන “Diabcure 3.0” ව්‍යාපෘතිය මෙම වසරේදී අදියර තුනක් යටතේ පැවැත්විණි. දියවැඩියා තත්ත්වයන් පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමත්, දියවැඩියා තත්ත්වයන් සඳහා අවදානමක් ඇති පිරිස් හඳුනා ගැනීමත් සහ දැනට දියවැඩියා තත්ත්වයෙන් පෙලෙන ඉන්සියුලින් ඖෂධ ලබා ගන්නා අයට ඒවා නිසි ලෙස රැගෙන යාමට අවශ්‍ය බහාලුම් බෙදාදීමත් මෙහි අරමුණු විය. මෙම ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර ලෙස දියවැඩියා සඳහා අවදානමක් ඇති අය හඳුනා ගැනීම ස්ථාන දෙකකදී සාර්ථකව සිදු කෙරුණු අතර, දෙවැනි අදියර පාසල් ශිෂ්‍යයන් අරමුණු කර ගෙන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්ද සාර්ථකව පැවැත්විණි. තවද මෙම ව්‍යාපෘතියේ තුන්වැනි අදියර ලෙස ඉන්සියුලින් ඖෂධ ලබාගන්නා දියවැඩියා රෝගීන් සඳහා රෝහලේ සිට නිවස වෙත නිසි පරිදි ඉන්සියුලින් රැගෙන යාමට අවශ්‍යතාවක්ව තිබූ ඉන්සියුලින් බහාලුම් 140ක් බෙදාහැරීම 2021 අප්‍රේල් මස 28වැනිදා කටුගහහෙන ප්‍රාදේශීය රෝහලේදී සහ මතුගම දිස්ත්‍රික් රෝහලේදී සාර්ථකව සිදු කෙරිණි.

Related posts

Leave a Comment