හිටපු පොලිස්පති මහින්ද බාලසූරිය අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

හිටපු පොලිස්පති මහින්ද බාලසූරිය අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. මිය යන විට ඔහුගේ වයස අවුරුදු 68 ක්. මෙරට තිස් දෙවැනි පොලිස්පතිවරයා ලෙස මහින්ද බාලසූරිය 2009 වසරේ නොවැම්බර් මස තුන්වැනි දින එම ධුරයට පත් කෙරුණා. 2011 වසරේ ජුනි 17 වනදා ඔහු සිය ධූරයෙන් විශ්‍රාම යනු ලැබූවා.

Related posts

Leave a Comment