නිරෝධායන නීති කැඩුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම දිගටම

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නි.පොලිස්පති අජිත් රෝහණ ප්‍රකාශ කළේ නිරෝධායන තීති උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයින් 264ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි.

Related posts

Leave a Comment