දකුණු පළාතේ රෝහල් ඇදන් සියල්ල පිරී යයි – රෝගීන් නිවෙස්වල

කොරෝනා ආසාදිතයන් සඳහා රෝහල් ඉඩකඩ නොමැති වීම හේතුවෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 226 දෙනෙකු නිවාස වල රඳවා සිටින බව දකුණු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා සදහන් කරයි.

දැනට දකුණු පළාතේ කොරෝනා ආසාදිතයන් සඳහා ඇඳන් 1400ක් ඇති බවත් එම සියල්ල පිරී ගොස් ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

ඒ හේතුවෙන් අලුතෙන් වාර්තා වන රෝගීන් ප්‍රතිකාර සඳහා මධ්‍යස්ථානයකට ඇතුළත් කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙන බවත් ඇඳන් හිස් වන ප්‍රමාණය අනුව රෝගීන් ඇතුළත් කිරීමට හැකි බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි

Related posts

Leave a Comment