කොරෝනාවෙන් රට බේරාගන්න සහාය දෙන්න – විපක්ෂ නායක විදෙස් රටවලින් ඉල්ලයි

මෙරට ජනතාවට අවශ්‍ය එන්නත් ලබා ගැනීමට හා සෞඛ්‍යමය උපකරණ ලබාගැනීමට අන්තර්ජාතික වශයෙන් සහාය ලබා දෙන ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහහතා විදෙස් තානාපතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කොට තිබේ.

ඊට වඩාත් සුභදායි ප්‍රතිචාර ලැබී ඇති අතර මේ ව්‍යසනකාරී අවස්ථාවේ පක්ෂ භේද අමතක කොට එකාවන්ව කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාව විපක්ෂ නායක වරයා විසින් අවධාරණය කරනු ලැබූ බව විපක්ෂ නායකමාධ්‍ය අංශය කියයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්නා කොරෝනා අවදානම් තත්ත්වය පිළිබඳ පැහැදිලි කරමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විදෙස් තානාපතිවරුන් දුරකතන මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ කරගෙන මෙම විශේෂ ඉල්ලීම් කිහිපය සිදු කරනු ලැබ ඇත.

Related posts

Leave a Comment