මහනුවර දිසා බාලදක්ෂ කොමසාරිස් අළුතින් පත්කෙරේ

මහනුවර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ අභිනව කොමසාරිස්වරයා ලෙස කපිල ප්‍රියන්ත මහතා පත්කෙරුණු අතර ඊට අදාළ පත්වීම් ලිපිය ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල උප කුලපති, ප්‍රධාන කොමසාරිස්, මේජර් ජෙනරාල් මිලින්ද පීරිස් මහතා අතින් ලබා ගත්තේය. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ උපන් ඒ මහතා නිල්වලා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයෙන් ප්‍රථම කණ්ඩායමේ සමාජිකයකු ලෙස පුහුණු ලැබීමෙන් පසු ගුරුවරයකු ලෙස මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් රැසක් සේවය කිරීමෙන් අනතුරුව, මේ වන විට තලාතුඔය හේවාහැට මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ශ්‍රේණියේ විදුහල්පතිවරයකු ලෙස සේවය කරමින් සිටී.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment