අධිවේගී මාර්ගයේ වාහන තදබදයක්

කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකුට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ අන්තර් හුවමාරු කිහිපයක කාර්ය මණ්ඩල ඉවත් කර තිබේ. කොට්ටාව, කඩුවෙල සහ අතුරුගිරිය යන අන්තර් හුවමාරුවල සේවකයින් එලෙස ඉවත් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි කොට්ටාව ,කඩුවෙල හා අතුරුගිරිය හුවමාරු විවෘතව තැබෙන අතර ඒවායෙන් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුළුවන හෝ පිටවන රථ වාහන සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීමක් සිදුනොවේ. ඒ අනුව අතුරුගිරිය, කොට්ටාව සහ කඩුවෙල යන අන්තර් හුවමාරුවලින් ඇතුළු වන රථ වාහනවලට පිටවන ස්ථානයේදී ගාස්තු ගෙවිමේ හැකියාව ඇත. මේ හේතුවෙන් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ  අධික රථවාහන තදබදයක් දක්නට ලැබේ.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment